מחזור 11 | 30.11.19
مكابي تل-أبيب
هبوعيل كِريات شمونة