מחזור 19 | 18.01.20
مكابي تل-أبيب
هبوعيل كِريات شمونة