מחזור 4 | 21.09.19
مكابي تل-أبيب
هبوعيل كِريات شمونة