מחזור 20 | 25.01.20
بيتار يِروشالايِم
بني يهودا تل-أبيب