מחזור 8 | 26.10.19
بيتار يِروشالايِم
بني يهودا تل-أبيب