מחזור 14 | 14.12.19
بيتار يِروشالايِم
بني يهودا تل-أبيب