מחזור 1 | 24.08.19
بيتار يِروشالايِم
بني يهودا تل-أبيب