מחזור 11 | 30.11.19
هبوعيل كِريات شمونة
هبوعيل بئر السبع