מחזור 11 | 30.11.19
بيتار يِروشالايِم
مكابي نتانيا