מחזור 11 | 30.11.19
ن.ر.ب أشدود
هبوعيل كِريات شمونة