מחזור 4 | 21.09.19
ن.ر.ب أشدود
هبوعيل كِريات شمونة