מחזור 20 | 25.01.20
بيتار يِروشالايِم
هبوعيل كِريات شمونة
2
2