מחזור 4 | 21.09.19
بيتار يِروشالايِم
هبوعيل كِريات شمونة