מחזור 3 | 14.09.19
هبوعيل كِريات شمونة
بني يهودا تل-أبيب