מחזור 20 | 25.01.20
هبوعيل كِريات شمونة
بني يهودا تل-أبيب
2
1