מחזור 3 | 14.09.19
هبوعيل بئر السبع
بيتار يِروشالايِم