מחזור 19 | 18.01.20
ن.ر.ب أشدود
بيتار يِروشالايِم
2
2