מחזור 4 | 21.09.19
مكابي نتانيا
هبوعيل كِريات شمونة