מחזור 11 | 30.11.19
مكابي نتانيا
هبوعيل كِريات شمونة