מחזור 8 | 26.10.19
هبوعيل كِريات شمونة
مكابي تل-أبيب