מחזור 8 | 26.10.19
مكابي نتانيا
بيتار يِروشالايِم
0
3