מחזור 4 | 21.09.19
هبوعيل كِريات شمونة
ن.ر.ب أشدود