מחזור 1 | 24.08.19
بيتار يِروشالايِم
مكابي تل-أبيب