מחזור 8 | 26.10.19
هبوعيل كِريات شمونة
بيتار يِروشالايِم
0
2