מחזור 14 | 14.12.19
هبوعيل كِريات شمونة
بيتار يِروشالايِم
0
2