מחזור 1 | 24.08.19
هبوعيل كِريات شمونة
بيتار يِروشالايِم