מחזור 11 | 30.11.19
بني يهودا تل-أبيب
هبوعيل كِريات شمونة
2
1