מחזור 4 | 21.09.19
بني يهودا تل-أبيب
هبوعيل كِريات شمونة
2
1