מחזור 11 | 30.11.19
هبوعيل بئر السبع
مكابي تل-أبيب