מחזור 7 | 19.10.19
مكابي تل-أبيب
بني يهودا تل-أبيب