מחזור 4 | 21.09.19
أبناء سخنين
هبوعيل كِريات شمونة