מחזור 1 | 24.08.19
أبناء سخنين
هبوعيل كِريات شمونة