מחזור 1 | 24.08.19
ن.ر.ب أشدود
هبوعيل كِريات شمونة