מחזור 20 | 26.01.19
مكابي نتانيا
بيتار يِروشالايِم