מחזור 20 | 26.01.19
هبوعيل بئر السبع
بيتار يِروشالايِم