מחזור 20 | 26.01.19
هبوعيل كِريات شمونة
أبناء سخنين