מחזור 20 | 26.01.19
مكابي تل-أبيب
بيتار يِروشالايِم