מחזור 20 | 26.01.19
بيتار يِروشالايِم
هبوعيل كِريات شمونة