מחזור 20 | 26.01.19
مكابي نتانيا
هبوعيل كِريات شمونة