מחזור 11 | 01.12.18
مكابي نتانيا
هبوعيل كِريات شمونة