מחזור 11 | 01.12.18
مكابي تل-أبيب
هبوعيل بئر السبع