מחזור 7 | 20.10.18
هبوعيل بئر السبع
هبوعيل كِريات شمونة