מחזור 14 | 15.12.18
هبوعيل كِريات شمونة
بني يهودا تل-أبيب