מחזור 23 | 16.02.19
هبوعيل كِريات شمونة
بني يهودا تل-أبيب