מחזור 7 | 20.10.18
هبوعيل كِريات شمونة
بني يهودا تل-أبيب