מחזור 14 | 15.12.18
ن.ر.ب أشدود
هبوعيل كِريات شمونة