מחזור 7 | 20.10.18
ن.ر.ب أشدود
هبوعيل كِريات شمونة