מחזור 23 | 16.02.19
ن.ر.ب أشدود
هبوعيل كِريات شمونة