מחזור 14 | 15.12.18
أبناء سخنين
هبوعيل كِريات شمونة