מחזור 7 | 20.10.18
أبناء سخنين
هبوعيل كِريات شمونة