מחזור 23 | 16.02.19
أبناء سخنين
هبوعيل كِريات شمونة