מחזור 23 | 16.02.19
بيتار يِروشالايِم
بني يهودا تل-أبيب