מחזור 7 | 20.10.18
بيتار يِروشالايِم
بني يهودا تل-أبيب