מחזור 14 | 15.12.18
بيتار يِروشالايِم
مكابي تل-أبيب