מחזור 7 | 20.10.18
بيتار يِروشالايِم
مكابي تل-أبيب