מחזור 7 | 20.10.18
هبوعيل بئر السبع
بني يهودا تل-أبيب